Glamping Perinet

Glamping Perinet
From EUR €295.00
  • Duration: 2 Days (approx.)
  • Location: LA MORERA DE MONTSANT, SPAIN
  • Product code: PN0TY4

The weekend of October 24th and 25th Perinet will offer a unique experience where you can enjoy a night of Glamping surrounded by vineyards. This experience is what we all know as camping, but with all the services, luxuries of any hotel room. A campsite designed for 24 people maximum will be installed in our vineyards, with tents up to 20 square meters and a capacity of 2 and 4 people.

El cap de setmana del 24 i 25 d’Octubre Perinet oferirà una experiència única on es podrà gaudir d'una nit de Glamping envoltat de vinyes. Aquesta estança d'una nit es tracta del què tots coneixem com una acampada, però amb tots els serveis y luxes que qualsevol habitació d'hotel pot oferir. S'instal·larà un "campsite" pensat per a 24 persones màxim, amb tendes de fins a 20 metres quadrats, amb una capacitat de 2 i 4 persones.


It will begin with a visit to the vineyard of Mas d'en Xes and a visit at the Perinet Winery where we will taste our wines directly from the barrels.

We will continue with a “market cuisine” dinner offered by Quinoa restaurant and paired with wines from Perinet.

At the end of the day, visitors can relax in the chill out area around a bonfire with the company of the most exclusive wines.

After a wonderful night  a breakfast with local products will be offered.
 

Començarà amb una visita a la vinya del Mas d’en Xes i una visita al Celler Perinet on degustarem els nostres vins directament de les bótes.

Continuarem amb un sopar “de cuina de mercat” que ofereix el restaurant Quinoa i maridat amb vins de Perinet.

Al final del dia, els visitants poden relaxar-se a la zona de Chill Out al voltant d’una foguera amb la companyia dels vins més exclusius.

Després d’una meravellosa nit, s’oferirà un esmorzar amb productes locals.


This experience will take place on 24 and 25 October with a price of 295 € per person. However, people who book in advance will benefit from an offer with a final price of 275 € and a Rosé bottle as a gift.

Aquesta experiència tindrà lloc els dies 24 i 25 d’Octubre amb un preu de 295 € per persona. Tot i això, les persones que reservin amb més antelació es beneficiaran d'una oferta amb un preu final de 275 € i una botella Rosé d’obsequi.